Välkommen till oss

Gylle Begravningsbyrå

Gylle Begravningsbyrå entre

Gylle Begravningsbyrå besöksrum

Vi som möter er på begravningsbyrån har arbetat i många år med att utforma begravningar. Med värdighet, omtanke och engagemang hjälper vi er att ta tillvara det specifika och vackra i er relation och skapa en begravningsceremoni, som speglar vem den avlidne var - en hyllning till livet.

När någon dör lever minnet vidare. Minnet av en personlighet, ett sinne, en karaktär.

Minnet av en begravning ska vara ljust och trösterikt och ge er anhöriga kraft att gå vidare i era liv.

Genom vårt samarbete med Familjens Jurist kan vi även erbjuda hjälp i familjejuridiska frågor.

Har du funderingar på hur du själv skulle vilja utforma din egen begravning och underlätta för dina anhöriga är du välkommen in till oss för att hämta "Vita arkivet", där du kan fylla i dina önskemål. Detta är helt kostnadsfritt och vi hjälper dig gärna att fylla i det om du behöver vägledning.

Våra tjänster

Vår uppgift är att utföra alla dina önskemål på ett förtroendefullt sätt med respekt för
den avlidne och med hänsyn och omtanke om alla efter levande. Alla medarbetare hos
oss har den kompetens som krävs för att kunna ge dig och dina närmaste den bästa
servicen. Vår målsättning är naturligtvis att du ska bli mer än nöjd med de arrangemang
som vi utför på ditt uppdrag.

Här är de viktigaste och vanligaste tjänsterna vi erbjuder:

 • Hämtning av den avlidne på bår (oftast på uppdrag av sjukvården) eller i kista.
 • Kistläggning och svepning (påklädning och nedbäddning av den avlidne i kistan), balsamering.
 • Transport i kista från bårhus till bisättningslokal (förvarings lokal för kistor) innan ceremoni, kremation eller gravsättning. 
 • In- och utrikestransport av kista eller urna för ceremoni eller gravsättning på annan ort.
 • Visning och personligt avsked för de närmaste.
 • Kontakter och förhandlingar med bårhus, församling/kyrkogårdsförvaltning, präster, kyrkovaktmästare, borgerliga officianter, bärare, sångare och musiker, dagstidningar och tryckerier, blomster leverantörer, serveringar, församlingshem och cateringfirmor, folkbokförings myndigheter m.fl. för bokningar och beställningar.
 • Utfärdande av Postens vårdnadsintyg för bl.a. utkvittering av försändelser i dödsboets namn.
 • Hjälp med utformning och införande av döds- och tackannonser.
 • Planering och arrangemang av begravningsceremonin med råd kring innehåll och utsmyckning.
 • Utformning och produktion av programkort till ceremonin.
 • Nödvändiga produkter som kistor och urnor.
 • Planering och arrangemang av minnesstunden med råd kring meny, gästernas placering, dukning, minnesbord, tal och musik och andra programpunkter.
 • Mottagande av förhandsanmälningar till minnesstund.
 • Hjälp med att få ut försäkringsbelopp samt hjälp med att efterforska okända försäkringar; s.k. försäkringsbevakning.
 • Hjälp med planering och utformning av gravsättningen.
 • Ett brett utbud av gravstenar i olika utföranden och prisklasser.
 • Hjälp med att ordna kompletteringstexter på, eller renovering och rengöring av, en befintlig gravsten.
 • Allt för graven och gravskötseln såsom gravramar, gravvaser, lyktor, ljus, gravstensrengöring mm. 
 • Bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.
 • Iordningställande av minnesalbum med blomsterförteckning.
 • Inför livets slut. Vi också en omfattande service till den som vill ordna det praktiska och ekonomiska inför sin egen död och begravning: Vita Arkivet (ett samlingsdokument där man noterar sina egna önskemål), testamente, äktenskapsförord, boskillnad, samboavtal, begravningsförsäkring m.m.
 • Familjens jurist är vår samarbetspartner, som förutom hjälp med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte är specialiserade inom hela familjerätten och är experter på exempelvis generationsskiften, gåvobrev, fullmakter, inskrivningsärenden, kontrakt, samboavtal, samäganderättsavtal, servitutsavtal, skatterätt, skuldebrev, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord m.m.

Skriftlig prisuppgift och annan dokumentation

Att lämna en prisuppgift på allt vi åtagit oss är en självklarhet. Vi vet också att det
ibland kan vara svårt att komma ihåg allt vi talat om under besöket hos oss. Därför
lämnar vi även med skriftlig information över det som är aktuellt just för dig. Här är
de fl esta av de informationsblad och andra skrifter som du kan få med dig hem för
läsning i lugn och ro:

Informationsblad

 • ”Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning”
 • ”Minnesstunden” (vad man ska tänka på vid planeringen av minnesstunden)
 • ”Urngravsättning” (råd inför planeringen av urngravsättningen)
 • ”Programkort” (varför programkort uppskattas av begravnings gästerna)
 • ”Vem betalar begravningskostnaden?”
 • ”Om efterlevande inte kan enas”
 • ”Kremering” (vad innebär kremering och hur går det till?)
 • ”Traditioner” (hur kistan placeras i kyrkan eller graven, att bäras med fötterna först m.m.)
 • ”Respekt för den avlidne”
 • ”Borgerlig begravning”
 • ”Ett personligt avsked” (med visning av den avlidne)
 •  ”Dödsboanmälan”
 • ”Alla är inte medlemmar i Svenska kyrkan”

Broschyrer/foldrar/skrifter

 • ”Kistor” (broschyr)
 • ”Urnor” (produktblad)
 • ”Gravstenar” (broschyr)
 • ”Bouppteckning, boutredning och arvskifte”
 • ”Att avveckla ett dödsbo”
 • ”En gång ska vi alla dö…. ” (till barn och föräldrar om döende, död och sorg)

Kataloger och annat vi visar dig

 • Katalog med sorgtryck, d.v.s. inbjudningskort, program och tackkort
 • Katalogmaterial med kistdekorationer, kransar, handbuketter mm.
 • Dikter, verser och symboler för dödsannonsen

Kontakt inför begravningen

Skulle någon detalj i planeringen behöva ändras informerar vi dig alltid om det. Någon
dag innan begravningsceremonin hör vi av oss till dig för en avstämning så att du kan
känna dig säker på att allt blir som vi kommit överens om.
Du är också när som helst välkommen att kontakta oss med de frågor du kan ha under
handläggningens gång.