Ordna begravning

Till dig som just har mist en närstående

Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt och som närstående kan det kännas extra svårt att inte ha fått ta ett ordentligt farväl. Kanske känns allt overkligt nu, samtidigt som du säkert inser att det är en del praktiska frågor som måste lösas den närmaste tiden. Det är inte konstigt om du knappt vet var du ska börja. En bra start är att kontakta oss. Vi kommer att göra allt för att hjälpa dig med alla praktiska frågor.

Tveka inte att ta hjälp! Sorg tar tid och ingår i livets palett. Förutom de som står dig nära finns professionella medmänniskor som du kan prata med, exempelvis:

Röda korsets telefonjour, 0771-900 800 (alla dagar 14-22)
Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60 (alla dagar 13-22)

Vad behöver jag göra nu?

Börja med att berätta för andra vad som har hänt. Att upprätta en telefonkedja gör att du slipper tala med alltför många på en gång. Samla nära och kära och red ut vem som gör vad den närmaste tiden. Det kan exempelvis handla om att ta hand om den avlidnas husdjur, räkningar, försäkringar och kontakt med vänner.

Ta reda på om den avlidna har fyllt i Vita Arkivet, vilket underlättar i de beslut som behöver tas inför begravningen. Kontakta begravningsbyrån, så att de så snart som möjligt kan börja hjälpa er att reda ut alla praktiska frågor.

Förbered besöket på begravningsbyrån

Att planera en begravning innebär många frågor att ta ställning till. En fråga som kan vara bra att börja fundera på omgående är plats och tidpunkt för begravningsceremonin. Enligt begravningslagen måste den avlidne vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet.

Omhändertagande av avliden

När en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har ansvaret för det första omhändertagandet och för transporten till ett bårhus.

Efter besöket hos oss kommer ytterligare omhändertagande att ske utifrån anhörigas önskemål. Frågeställningar så som vilken kista och hur vi ska bädda, ska den avlidne kläs i egna kläder eller ska vi använda svepdräkten? Allt detta går vi igenom på begravningsbyrån.

Kistan kommer sedan att köras till en bisättningslokal där den står i väntan på begravningsdagen.

Vi hjälper även till med långtransporter inom Sverige och utomlands.

Personligt avsked

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet t.ex. på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett. Det senare handlar om en annan slags förvissning att den avlidna nu kommit till ro i sin sista bädd.

Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen. På begravningsdagen är man sedan bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har tagits om hand. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare. Vid det personliga avskedet finns alltid möjlighet att lägga med något till den avlidna i kistan. Det kan vara en blomma, en vigselring, ett brev med en hälsning, en teckning från barnen, ett fotografi eller något annat.

Ofta arrangeras ett personligt avsked vid kistan i sjukhusets kapell, eller andra iordningsställda rum. Vi hjälper till att planera ett personligt avsked och kommer även att finnas med på plats.

Begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt att anhöriga ingenting vet.

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen har uttalats av den avlidne.

Begravningsceremonin kan vara religiös eller borgerlig.

Den religiösa ceremonin, oftast Svenska kyrkan, följer vanligtvis en viss ordning och kan hållas i ett kapell eller i en kyrka.

Den borgerliga ceremonin kan man fritt utforma som man själv önskar och den hålls oftast i ett kapell.

Vanligast är att man har en ceremoni runt kistan (den avlidne ligger då nerbäddad i en stängd kista) men det förekommer även akt med urna (kremationen är redan genomförd och urnan innehåller askan efter den avlidne) eller akt med fotografi. Här bör man prata ihop sig med sin präst eller borgerliga officiant.

Tre rosor

Blommor till begravningen

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare.

Vi samarbetar med flera av de lokala blomsterhandlarna i stan.

Musik

Få delar i en ceremoni kan uttrycka så starka känslor som musiken. Känslor av sorg, glädje, tröst och frid.

Vi samarbetar med sångare och musiker som ger dig råd inför dina val och på ett stämningsfullt sätt kan framföra alla typer av musik. Vi hjälper dig sedan med allt det praktiska.

En vit kaffekopp

Minnesstund

För många känns det naturligt att samla familj och vänner en stund efter begravningsceremonin. Någon väljer att bjuda på kaffe hemma hos sig, andra dukar upp en måltid i församlingshemmet eller i annan hyrd lokal.

Vi har god kännedom om lokaler, restauranger och catering i din närmiljö och hjälper dig att forma ett trivsamt arrangemang.

Gravsättning

Jordfästning/ Grav för kista: I anslutning till begravningsakten transporteras kistan till begravningsplatsen och sänks i sin helhet ner i graven. En gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet.

Grav för urna: När kremeringen är genomförd samlas askan i en urna. Urnan som anhöriga valt gravsätts senare i en grav avsedd för urnor. En gravsättning ska ske inom ett år.

Minneslund: I en minneslund sprider eller gräver man ner askan efter den avlidne. En minneslund är en anonym, gemensam begravningsplats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen och man vet inte exakt var i minneslunden gravsättningen har skett. De flesta församlingar och förvaltningar har ett dokument med regler som ska läsas igenom och godkännas före en gravsättning i minneslund.

Vid eldbegängelse ska en kremering ske inom en månad efter dödsfallet. Det finns tydliga regler kring hur en aska får hanteras och placeras. I de flesta fall ska en urna eller aska förvaras på krematoriet, alternativt hos kyrkogårdsförvaltning i ett låst förvaringsutrymme, i väntan på gravsättning.

Gravsten

Vi erbjuder alla typer av gravstenar och ordnar textkompletteringar till befintliga gravstenar. Våra huvudleverantörer är Orsa Stenhuggeri och Edurus.

Annons

Dödsannonsen är ett sätt att tillkännage dödsfallet. Där lämnar man även information om begravningen och inbjuder till minnesstund. Vi hjälper er med utformningen och har många förslag på symboler och verser.

Begravningskostnader

Att lämna en skriftlig överenskommelse med prisuppgift som detaljerat beskriver allt vi åtagit oss är en självklarhet.

Vi vet också att det ibland kan vara svårt att komma ihåg allt vi talat om under besöket hos oss. Därför lämnar vi även med skriftlig information över det som är aktuellt just för dig.