Juridiska frågor

Samarbete med Familjens Jurist

Genom vårt samarbete med Familjens Jurist  kan vi hjälpa dig med bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Familjens jurist är dessutom specialiserade inom hela familjerätten och är experter på exempelvis generationsskiften, gåvobrev, fullmakter, inskrivningsärenden, kontrakt, samboavtal, samäganderättsavtal, servitutsavtal, skatterätt, skuldebrev, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord m.m.

Behöver du hjälp med detta eller något annat familjerättsligt ärende, kontakta oss! Enklast gör du det via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig snarast!